LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

RECURSOS DIDÀCTICS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL

AUTONOMIA PERSONAL I SALUT INFANTIL

Accés al llibre en format digital

DESENVOLUPAMENT COGNITIU I MOTRIU

Accés al llibre en format digital

PRIMERS AUXILIS

Accés al llibre en format digital

HABILITATS SOCIALS

Accés al llibre en format digital

ENGLISH

Accés al llibre en format digital

RECURSOS DIDÀCTICS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL

METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL

Accés al llibre en format digital

ATENCIÓ A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA

Accés al llibre en format digital

MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

Accés al llibre en format digital

CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL

Accés al llibre en format digital

FOL PER A PERSONAL SANITARI I SOCIOSANITARI

Accés al llibre en format digital

PRIMERS AUXILIS

Accés al llibre en format digital

HABILITATS SOCIALS

Accés al llibre en format digital

ENGLISH

Accés al llibre en format digital