LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D'INFANTS. CURS 2020-2021

DADES DE L'ALUMNE/A

Introdueix les dades del teu/teva fill/a respectant lletres majúscules, minúscules i accents. Cal omplir tots els camps indicats amb asterisc (*)DADES DEL/S RESPONSABLE/S

Introdueix les teves dades respectant lletres majúscules, minúscules i accents segons apareixen escrites al teus documents identificatius (DNI, passaport o altres documents oficials