LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

SECRETARIA ACADÈMICA

CURS 2023-2024

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA D'APTITUD PERSONAL ·PAP·

Per accedir als graus d’Educació Infantil, Educació Primària i a la doble titulació d’Educació Infantil / Educació Primària, és un requisit indispensable superar una Prova d’aptitud personal (PAP), que consisteix en 2 exàmens:

  • Competència comunicativa i raonament crític
  • Competència logicomatemàtica.

Coordinació del curs

Eva Miquel

evamiquel@cepiscopal.org

Informació

Sessions

El curs 2022-23 les proves PAP es van realitzar el dissabte 15 d’abril de 2023. Aquest curs 2023-24 encara no s’han publicat les dates.

*Per tirar endavant el curs, cal un mínim de 7 alumnes per grup.

**Preu mensual 22€ / 1,30 hores setmanals

***Preu mensual 44€ / 3 hores setmanals 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ AL CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA D'APTITUD PERSONAL · PAP·

Cal omplir/seleccionar els camps indicats amb * 

SELECCIONA ELS ÀMBITS DEL CURS DEL TEU INTERÈS


Per poder lliurar-vos les dades sol·licitades, cal que ens enviïs una còpia/escaner del teu DNI o del DNI del/la responsable autoritzat/ada.
És obligatori fer-ho abans d'enviar el correu electrònic.
PROTECCIÓ DE DADES RGPD
Vostè envia aquesta comunicació i ens facilita les seves dades i/o del/s seu//seva fill/a de les que és responsable i propietari. El Col·legi Episcopal garanteix l'adopció de les mesures necessàries pel tractament de les dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679.