LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

En temps difícils és especialment important estrènyer les relacions humanes.

El programa FEAC és  una oportunitat per fer més autèntica la comunitat educativa!

cartell2012

Un marc on fem possible la relació personal entre famílies i escola, tot compartint la reflexió sobre l’ educació dels fills/alumnes. Convençuts que educar és tasca de tots, unim el nostre entusiasme i aquest temps per ajudar-nos, cadascú des de les seves experiències, els seus dubtes, les dificultats que en el dia a dia anem trobant, partint del que sabem i volem aprendre, promovent la pròpia interpel·lació i obrint perspectives, aportant-nos uns als altres una gran riquesa.

Què és una trobada FEAC?

Una trobada FEAC és una reunió de pares i mares i alguns mestres d’una etapa o nivell de l’escola, que queden per dialogar i reflexionar entorn d’un tema educatiu que els interessa relacionat amb els infants que eduquem conjuntament.

En quin horari es fa?

Calendari

El butlletí

És una petita revista en format digital que té la triple finalitat de ser suport “visible” del programa FEAC,  funcionar com a entrada del tema  i promoure el diàleg a les Trobades FEAC (si no s’ha escollit un altre tema)  i proporcionar elements de motivació al diàleg entre les persones que el poden rebre, llegir i deixar-se interpel·lar, encara que no assisteixin a les  trobades.

Hi ha cinc números cada curs amb qüestions i temes preparats per les diferents etapes i edats, Els pots veure clicant a la pestanya on diu Butlletins FEAC.

Suport

Amb el suport de l’AMPA i de la Fundació de l’ Escola Cristiana de Catalunya