Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS ALS CICLES FORMATIUS

EL TERMINI DE SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS
ALS CICLES FORMATIUS ESTÀ EXHAURIT.
FINALITZAT EL 30.10.2021