LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS ALS CICLES FORMATIUS

EL TERMINI DE SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS
ALS CICLES FORMATIUS ESTÀ EXHAURIT.
FINALITZAT EL 30.10.2021