Exemples d’excel·lència acadèmica

Quatre alumnes obtenen Matrícula d’Honor al Batxillerat i l’alumna Clara Coll obté un 9,39 a la fase general de les PAU. Els alumnes de 2n de Batxillerat Clara Coll, Joan Piñol, Víctor Cristóbal i Laura Nageb han assolit unes qualificacions mereixedores de Matrícula d’Honor al Batxillerat. L’excel·lència acadèmica i humana és un dels principals objectius […]