Creativitat musical amb la informàtica

Gaudim de la música amb ordinador! Aquest curs els alumnes de segon d’E.S.O portaran a terme l’aprenentatge d’un software musical per a poder fer música amb els ordinadors. A grans trets els objectius són : Conèixer les qualitats del so i com es pot enregistrar. Conèixer el software de treball per a poder enregistrar analògic […]