Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Estada a l’empresa

Alumnes de Primer de Batxillerat cursen aquesta matèria transversal. Els alumnes que cursen la matèria transversal i optativa Estada a l’Empresa realitzen el curs teòric els darrers dies de juny. En aquest curs es  treballen continguts com iniciativa emprenedora, riscos laborals, recerca activa d’ocupació, primers auxilis, relacions i actituds laborals,… i també visiten diferents empreses.  […]

Acomiadem el curs

Alumnes de primària acomiadem el curs fent tots tipus d’activitats. Bike Parc, Calafell, La Manreana, Prades, 2Llacs i Amposta. Han estat les sis destinacions triades per gaudir d’uns dies de convivència i acomiadar el curs gaudint de la sort de tenir-nos i poder viure emocionants aventures.