LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

CANAL ÈTIC I DE DENÚNCIA · I

EL CANAL

El CANAL ÈTIC I DE DENÚNCIA està a disposició de totes les persones de la comunitat del Col·legi Episcopal i tercers que es relacionen amb el Centre per a informar de qualsevol indici, sospita o risc raonable d’incompliment de la llei aplicable o de la normativa interna del Centre.