Els alumnes que hàgiu cursat altres CCFF d’altres famílies professionals de les que oferim al Col·legi Episcopal podeu convalidar determinades UUFF. Us podeu descarregar les taules de convalidacions per a les famílies professionals adjuntades: