LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PROCÉS DE SELECCIÓ

 • Inici Octubre:
  • Difusió d’Erasmus+ als alumnes de CFGS.
  • Enviament informatiu a les famílies i convocatòria xerrada informativa.
 • Mitjans Octubre: xerrada informativa.
 • Finals Octubre: presentació del formulari de sol·licitud mitjançant correu electrònic al coordinador de mobilitat (M. José Bacardit). mobility@cepiscopal.org).
 • A mitjans Novembre: Prova de nivell de llengua estrangera (en el cas de no tenir certificació).
 • Desembre: alumnes presenten al responsable de mobilitat la seva candidatura (mobility@cepiscopal.org).
  • El CV.
  • Carta de motivació en anglès.
  • Certificats de llengua anglesa.
 • Finals de Gener: barem de la selecció.
  • Llistat provisional admesos.
  • Llistats definitius.

Actualment, els alumnes que es preparen per fer la mobilitat a Alemanya, reben classes regulars de llengua i cultura alemanya per part dels universitaris d’aquest país que fan la mobilitat al nostre centre a més de preparar-los lingüísticament, també donen suport en la preparació de la documentació necessària per la mobilitat (Europass CV, cover letter and motivation letter). Els futurs de col·laboració aniran en aquesta línia.

A més a més, els alumnes del nostre centre disposen de dues opcions addicionals:

 1. Cursos extraescolars que el centre proporciona en les llengües Anglès Alemany i Francès.
 2. Accés a la Plataforma OLS (Online Linguistic Support)
  1. Prova de nivell
  2. Resultat (MECR) Marc Europeu Comú de Referència (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
  3. Genera un arxiu PDF amb els resultats que pot ser afegit al teu CV.

 RECONEIXEMENT DE LA MOBILITAT

 El seguiment del període de pràctiques a tres bandes – alumne, tutor i coordinador de pràctiques – i l’avaluació de l’alumne, es duu a terme a través de la plataforma qBID.

Després de completar l’avaluació per part de l’empresa, i una vegada tancat el quadern de pràctiques, amb la valoració apte/no apte, el claustre d’avaluació ratifica les qualificacions i deixa constància en l’acta d’avaluació.

El servei de secretaria del centre expedeix un butlletí de notes a l’alumne que s’acompanya amb un certificat que acredita la mobilitat.

ENGLISH VERSION

SELECTION PROCESS

OUTBOUND STUDENTS

Candidate’s selection is carried out according to the following criteria (considering the previous year results and the current first term results until the selection process is completed):

 1. Language competence. (40 points)
 2. Attendance and punctuality to classes and activities. (40 points)
 3. Academic progress (all subjects must be passed). (30 points)

 

TIMETABLE

 • At the beginning of October, the students of Short Cycles are informed about traineeships abroad trough Erasmus+ programme. Families are sent an email for an informative meeting.
 • At mid-October, the school calls a meeting for the parents interested in Erasmus+ programme.
 • At the end of October, the students interested in the programme present the application form to the person in charge of the mobility.
 • At mid-November, the students sit an English language test if they do not have any Language certificate.
 • In December, the students are required to present to the mobility coordinator:
 • The CV (Europass)
 • The motivation letter in English.
 • The Official Language Certificate (if they have it).
 • At the end of January, the selection of participants takes place.
 • Provisional list of participants.
 • Definite list of participants.

Also, the students of our HEI can learn the language through:

 1. Extracurricular foreign language classes our HEI offers.
 2. Access to the OLS Platform (Online Linguistic Support):
 3. Placement test
 4. Results of the (CEFR) Common European Framework of Reference for Languages (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
 5. A PDF is generated with the results to be added to the CV.

Our school website and our social networks offer a specific section addressed to ERASMUS where the materials will be published as well as the testimonies and experiences of the participants.

 

INCOMING STUDENTS

Incoming students can attend any Spanish or Catalan lessons taught at our school (whenever they have a free hour in their timetable). As it is a very big school, we have lessons all day long.

They are also offered the possibility to have lunch in the school canteen and they are also offered the use of our facilities (gym, swimming pool …) where they can keep in touch with other staff members.

We also introduce participants to a group of foreign students and teachers who live in our town and who have regular meetings to keep in touch.