Qualitat de l’aire que respirem

Prevenció i salut. Optativa 2n d’ESO. Visita a  l’Estació de Vigilància i Previsió de la contaminació atmosfèrica, per entendre què respirem dia a dia… i no ho podem evitar. Hem après que l’aire està compost per diferents gasos, per exemple, nitrogen, el diòxid de nitrogen, l’oxigen, i diòxid de carboni… També, està compost per micropartícules, […]

Escuma líquida… Un dolç esmorzar

Química a la cuina. Optativa 1r d’ESO. La nata muntada és una dispersió col·loidal, després d’haver estat batent la nata i escumant-la amb aire. Si la nata té un 30% o més de greix, pot ser barrejada amb aire, de manera que les bombolles d’aire són capturades en una xarxa de gotes de greix i […]