LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Qualitat de l’aire que respirem

Prevenció i salut. Optativa 2n d’ESO.

Visita a  l’Estació de Vigilància i Previsió de la contaminació atmosfèrica, per entendre què respirem dia a dia… i no ho podem evitar.

Hem après que l’aire està compost per diferents gasos, per exemple, nitrogen, el diòxid de nitrogen, l’oxigen, i diòxid de carboni… També, està compost per micropartícules, invisibles als ulls!  Provenen del trànsit, de la indústria, de les emissions domèstiques i fonts naturals.

Hem vist com les diferents màquines, que componen l’estació, mesuren la contaminació que hi ha a Lleida. Hem observat que la nostra ciutat, és molt neta, no hi ha gaire contaminació. Ens han explicat la recollida de dades, dels diferents aparells de mesura, i com aquestes són enviades i registrades a la central per a fer-ne un seguiment diari.

Hem acabat l’activitat proposant accions per contaminar menys. Així doncs us proposem

Quan et desplacis

 • Evitar desplaçaments innecessaris en transport privat
 • Planificar els desplaçaments i fer més d’una gestió a cada un d’ells
 • Fer mobilitat activa: caminar, utilitzar la bicicleta, patinet…
 • Compartir vehicle privat
 • Utilitzar el transport públic
 • Convertir el vehicle a combustibles més nets
 • Fer un bon manteniment dels vehicles
 • Utilitzar els aparcaments de l’extraradi de la ciutat
 • Realitzar una conducció eficient
 • Amb el vehicle aturat, apagar el motor
 • Utilitzar els camins escolars

 Quan compris

 • Prioritzar el comerç de proximitat
 • Utilitzar els centres distribuïdors de comerç electrònic
 • Adquirir vehicles nets
 • Adquirir la biomassa indicada pel fabricant de la instal·lació, la qual es recomana que sigui certificada

 A casa

 • Fer un bon ús de la climatització (hivern a 21ºC i estiu a 26ºC)
 • Utilitzar llums de baix consum
 • Utilitzar electrodomèstics A+++
 • Utilitzar calderes, estufes i llars de foc que disposin del marcatge CE
 • Fer un bon manteniment de les calderes domèstiques, estufes i llars de foc
 • En cas d’utilitzar llenya com a combustible, ha de ser seca

SENT L’ECO!

PER LLEGIR MÉS...