LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

La resolució de les equacions de segon grau mitjançant geometria a l’ESO

Un cop dominada la resolució de les equacions de primer grau, l’alumnat de segon cicle d’ESO s’endinsa en la resolució de les de segon grau. Aquestes, sovint, presenten serioses dificultats als alumnes d’aquest nivell perquè el grau d’abstracció que comporta fa que memoritzin el seu algoritme per poder-les resoldre, sense entendre els seu significat ni sentit.

A partir de dos folis DIN-A4 han hagut de crear figures geomètriques que permetessin veure la resolució d’aquest tipus d’equacions. Ha estat un treball manipulatiu, de reflexió i de connexió entre la geometria i el llenguatge algebraic.

En definitiva, aquesta activitat basada en l’obra de Ben-Musa al-Khwârizmî ha estat una eina eficaç per aprendre a resoldre equacions de segon grau amb mètodes manuals i sense usar la calculadora.

PER LLEGIR MÉS...