LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

La música ‘online’!

Gaudim de  la música amb l’ordinador!

Aquest curs els alumnes de primer i segon d’E.S.O. a causa de la pandèmia, portaran a terme l’aprenentatge de la música mitjançant els ordinadors i la plataforma del col·legi. Hem treballat els continguts dels temes, audicions, i com no la creativitat musical amb el software musical “Musescore“. Pel que fa a la creativitat musical els objectius són:Conèixer les qualitats del so i com es pot enregistrar. Conèixer el software de treball per a poder enregistrar analògic i digitalment.
Conèixer el llenguatge midi. Saber realitzar una mescla d’àudio utilitzant diferents pistes, efectes i masteritzar. Saber escriure una partitura digital. Ser capaç de compondre una cançó /peça o fragment musical propi i escriure la partitura. Com a mostra , en aquest trimestre els alumnes ja han editat diverses partitures, entre elles cançons que he compost i adaptades per als alumnes com: “Llum en la nit”, “Despertador a trenc d’Alba”, “Mira”, etc. Dites cançons han pogut transformar-se en arxius MP3 i poden ser utilitzades en els mòbils.

 

 

 

PER LLEGIR MÉS...