Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Tècniques plàstiques amb pintura a la llar d’infants

Expressió amb creativitat.

A la llar d’infants, apropem als infants al món plàstic presentant materials i eines atractives perquè els nens i nenes puguin expressar-se lliurement tot desenvolupant la creativitat.
Estampem amb fruits de la tardor, pintem amb pintura sense embrutar-nos, estampem les nostres mans com si fossin fulles tot creant arbres…
L’expressió plàstica representa pels infants un mitjà de comunicació amb l’entorn quan encara no són capaços d’expressar-se per mitjà del llenguatge verbal.

PER LLEGIR MÉS...