Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

La importància de l’adquisició d’hàbits des de ben petits

Els hàbits i les rutines com a base de l’autonomia i de la convivència.

L’adquisició d’hàbits i rutines faciliten el desenvolupament, l’autonomia i el benestar dels infants.
A mesura que els nens i nenes van assolint els diferents hàbits se senten més segurs, tranquils i amb ganes d’aprendre. Observar els petits progressos dia a dia i saber valorar-los és per a ells i elles una motivació important i necessària per continuar avançant.

PER LLEGIR MÉS...