LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES ERASMUS+

REQUISITS

  • Participació. Els alumnes que vulguin participar de la Beca Erasmus+ han d’estar matriculats al Col·legi Episcopal i han de presentar la sol·licitud durant el període en què estigui oberta la convocatòria al Centre.
  • Places. El número de places és variable cada any i per tant cal consultar a la persona responsable de la mobilitat.
  • Durada de l’estada. La mobilitat de pràctiques té una durada de 2 mesos.
  • Selecció. La selecció dels candidats es du a terme d’acord als següents criteris:

DOCUMENTACIÓ

Els alumnes interessats en el programa han de presentar:

  1. CVEuropass
  2. Carta de Motivació (cover letter).
  3. Full de sol·licitud.
  4. Fotocòpia compulsada dels títols oficials d’idiomes.
  5. Certificat de bones pràctiques.