LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Banner Infantil_12 Els pares i les mares tenen un paper primordial en l’educació de llurs fills. Concebuda l’escola com a prolongació i complement de la família pel que fa a l’educació, l’intercanvi i la cooperació entre pares i educadors és indispensable:
  • Durant els primers dies de setembre les tutores realitzaran una entrevista personalitzada amb cada família per tractar aquells aspectes importants i concrets de cada infant que mereixen un interès especial pel procés d’adaptació i el seguiment posterior.
  • Fem reunions de pares de cada nivell per explicar el pla de curs (objectius, activitats…) i facilitar la comunicació amb els pares.
  • Hi ha un seguiment permanent de la tutora, amb les famílies, al llarg del curs.
  • Durant el curs escolar s’organitzen conferències i/o xerrades sobre temes concrets que puguin interessar a pares i professors.
  • El programa FEAC : família, escola, acció compartida. És una reunió de pares i mares i alguns mestres d’una etapa o nivell de l’escola que es troben per dialogar i reflexionar entorn d’un tema educatiu que els interessa, relacionat amb els infants, convençuts que educar és tasca de tots.
  • Els pares i mares també poden participar i col·laborar en diverses activitats que fem a l’escola: festes populars, portes obertes, sessions d’aula…
007