LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

LES ÀREES D’ENSENYAMENT

Banner Infantil_09 copia

Les activitats d’aprenentatge per mitjà de les quals aprenen els nens i les nenes d’aquest cicle, giren al voltant de tres grans àrees curriculars:

Descoberta d’un mateix i dels altres

En la construcció de la pròpia identitat és fonamental el coneixement del cos. Gràcies al progressiu coneixement i control del seu cos, a l’adquisició de destreses i habilitats, al nivell cognitiu assolit i a la formació del concepte de si mateixos, els nens i nenes es poden iniciar o avançar en el camí cap a l’autonomia.
Al mateix temps que van perdent la dependència dels adults, es van implicant cada vegada més en unes noves relacions socials entre iguals que els exigiran que aprenguin a controlar el seu comportament, a adaptar la seva conducta a cada situació, a respectar normes de relació i convivència, a col·laborar amb els altres…

Descoberta de l’entorn

004

Dins d’aquesta àrea s’agrupen tots aquells continguts que fan referència a objectes, fenòmens, fets, esdeveniments, teories, lleis … que es troben en el medi d’existència humà.
L’entorn natural i social ofereix als alumnes un camp d’exploració immens i l’oportunitat de desenvolupar la curiositat innata per tot allò que els envolta.
En aquesta àrea és molt important l’observació i manipulació dels objectes i materials, l’experimentació amb els elements que els envolten i la relació amb el medi més proper.

Comunicació i llenguatges

La necessitat de comunicació és innata i els llenguatges que es poden utilitzar són múltiples. La llar d’infants és un lloc de trobada i comunicació i on s’han de provocar situacions que afavoreixin llenguatges cada vegada més creatius o solucionar les deficiències comunicatives individuals. Dins d’aquesta àrea s’hi consideren diversos llenguatges: verbal, plàstic i musical.