LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

EL CURRÍCULUM ES COMPLEMENTA AMB…

Banner Infantil_11 Per sobre de les exigències del currículum oficial, el complementem amb:

Llengua anglesa

Un cop a la setmana arriba a la llar d’infants la “teacher “ amb el seu titella, les seves cançons i jocs per a familiaritzar els més petits en l’anglès i que s’introdueixin en aquesta llengua d’una manera lúdica i natural.

Activitat aquàtica un cop a la setmana.

Els alumnes fan activitat de piscina i d’ençà que comencen a caminar, hi van un cop a la setmana per a tenir els primers contactes amb l’aigua. Aquesta activitat està plantejada des del punt de vista formatiu-educatiu, i està emmarcada dintre de l’Àrea de Descoberta d’un mateix. Facilitem el coneixement d’aquesta activitat mitjançant un treball d’adaptació al medi, amb el propi joc del nen, descobrint la flotabilitat, els desplaçaments globals i variats i les diferents formes d’entrar en contacte amb l’aigua.

Pissarra digital

En aquest cicle disposem pissarra digital per a que els nens i nenes puguin interactuar i gaudir d’activitats amb uns programes pensats i adequats a les seves característiques i la seva edat .

Programa de desenvolupament motriu

006 El nostre projecte es fonamenta en el reconeixement de la importància de l’expressió espontània de les seqüències bàsiques de moviment (caminar, grimpar, córrer, empènyer etc.) i que són d’origen genètic. El moviment corporal té una incidència molt important en el desenvolupament tant físic com psíquic de l’infant. És bàsic per a l’infant poder-se moure sense restriccions innecessàries ja que el moviment és el mitjà que ell empra per conèixer quines són les seves capacitats i com utilitzar-les per assolir nous reptes.