LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

EL CURRÍCULUM ES COMPLEMENTA AMB…

Banner Infantil_20

Llengua anglesa

Dues hores a la setmana la mestra especialista d’anglès va introduint als nens i nenes en l’expressió oral de la llengua anglesa d’una manera lúdica i familiar mitjançant titelles, contes, cançons i jocs . Per aconseguir aquests objectius es treballa amb el mètode Ready for a Story creat pel professor Josep Maria Artigal. Aquest és un mètode d’immersió lingüística que té com a objectiu primordial que els alumnes parlin en anglès. Proposa iniciar l’aprenentatge de la llengua per mitjà de contes escenificats on els alumnes representen activament tots els papers que hi apareixen. Els nens se senten protagonistes i usen una llengua impregnada de molta emoció. Són precisament aquesta emoció i aquest protagonisme els que converteixen els alumnes en aprenents de la nova llengua. A mes a més a educació infantil, s’incrementa el treball de la llengua anglesa aprofitant l’hora de psicomotricitat. Durant la classe la mestra sempre parla als infants utilitzant l’anglès mentre aquests desenvolupen les activitats psicomotrius, aconseguint d’aquesta manera més familiarització en aquesta llengua.

Activitat aquàtica un cop a la setmana

Els alumnes fan activitat de piscina un cop per setmana per continuar potenciant un gran ventall de vivències ja iniciades al 1r cicle (0-3). Aquesta activitat aquàtica està emmarcada dins de l’Àrea de descoberta d’un mateix. Enllacem els primers contactes amb l’aigua amb un increment i diversificació dels moviments relacionats amb la postura corporal, el control de les vies respiratòries, els desplaçaments amb i sense ajuda, els salts a l’aigua… Tot amb l’objectiu d’ aconseguir l’autonomia dins de l’aigua juntament amb els hàbits higiènics i la seguretat.

Taller d’educació musical

El projecte d’Educació Musical té com a objectiu principal proporcionar a l’alumne una vivència activa de la música. Pensem que la música juga un paper destacat en la formació integral i el desenvolupament de les persones ja que:
  • Té un caràcter interdisciplinari i pot treballar moltes altres àrees del currículum: llengua, matemàtiques, educació plàstica …
  • Des de l’àrea de música es treballen les actituds de respecte, cooperació, convivència…
  • Es creen hàbits com la responsabilitat, el treball en grup, les rutines …
  • S’enriqueix i es coneix la cultura d’un país ja que s’utilitzen cançons i danses populars.
  • Per aquestes raons els nostres alumnes gaudeixen d’aquesta activitat a càrrec d’una mestra especialista.

Jocs esportius

En aquestes edats és molt important el progressiu control i coneixement del cos i és per aquest motiu que un cop a la setmana, i amb el xandall del col·legi, es fa una sessió de jocs esportius que afavoreixen el desenvolupament motriu de l’infant i els ajuda a conèixer les seves possibilitats d’expressió i moviment . Aquesta activitat es realitza en llengua anglesa. El fet de disposar de pavelló poliesportiu permet realitzar activitats que requereixen espais amplis i adaptats a les necessitats dels nens i nenes: curses, salts, jocs amb pilotes…

Ordinador i la pissarra digital

Iniciem ja el treball amb l’ordinador i la pissarra digital en el 1r cicle i aquí, en el 2n cicle, ens serveix com a complement de les altres àrees ja que mitjançant els jocs i activitats informàtiques, els nens/es aprenen matemàtiques, llengua, música, decoberta de l’entorn… També l’utilitzem com a recurs per a obtenir informació dels temes que s’estan treballant a la classe i que desperten la curiositat dels infants. b006