LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Banner Infantil_17 Donada la gran importància que té pel nostre Centre tot allò que fa referència a l’àmbit de l’acció tutorial, disposem dins l’horari setmanal de vàries sessions on es tracten tots aquells temes i aspectes de l’educació que són fonamentals en el desenvolupament integral de la personalitat dels nens i nenes . La finalitat d’aquest programa és que els alumnes adquireixin els valors i les actituds necessàries tant per al seu desenvolupament personal com per a la construcció d’un projecte de societat . Els aspectes que inclou són :
  • Programa d’educació d’ hàbits i valors.
  • Programa de desenvolupament personal i intel·ligència emocional.
  • Participació en les Campanyes: Nadal , Dia de la Pau, Mans Unides…
  • Eixos transversals: alimentació i salut, afectivitat i sexualitat, ecologia i medi ambient.
b007