LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

La salut mental és cosa de tots!

Una de cada quatre persones tindrà un problema de salut mental.

Dins del mòdul de  Context de la Intervenció Social, l’alumnat de 1r del  CFGS d’Integració,  hem aprofundit sobre la Salut Mental, un tema molt interessant i força desconegut per la majoria de nosaltres.

Hem pogut aprendre  i reflexionar molt gràcies a les col·laboracions del Dr. Josep Pifarré, que ens ha situat des de la psiquiatria, però també des dels valors de la persona en aquest camp. Alhora que ens ha atansat a la xarxa de recursos existents. De les professionals de la Fundació Germà Tomàs Canet de l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, que tutelen a persones  amb malaltia mental. I finalment de la Teresa Treig directora de la residència  Elisenda de Montcada, hem pogut conèixer el  Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Cadascú des del seu àmbit ens han parlat de la importància de trencar l’estigma existent al voltant de les persones amb problemes de salut mental, i ens han encoratjat, com a persones i futurs professionals de l’àmbit social,  a treballar per allunyar els prejudicis i els falsos mites. Així com a ser conscients que totes i tots tenim probabilitats de patir en qualsevol moment de la nostra vida un trastorn mental, igual que qualsevol altre tipus de malaltia. Diuen que un de cada quatre persones el patirà. Per això és important trobar el recolzament necessari per recuperar-se.

Ens ha semblat un tema molt interessant i des d’aquí volem agrair la dedicació que ens han ofert per complementar la nostra formació.

PER LLEGIR MÉS...