Exposició dels projectes empresarials 2017-2018

Com crear un pla d’empresa. El dia 29 de maig, els alumnes de segon curs del Cicle Formatiu d’Administració i Finances van exposar els projectes empresarials de final de cicle. Aquest treball consistia en crear una empresa amb una idea innovadora, desenvolupant tot un procés, des de la seva creació fins a l’estat financer del […]

Robótica als Cicles Formatius Elèctrics

Disseny 3D, Bluetooth i Arduino. En aquest article es presenten una mostra d’alguns treballs realitzats en els Cicles Formatius de l’especialitat Elèctrica Electrònica en aquest curs 2017-2018. En el present curs s’ha inclòs, dins el bloc de matèries de disseny 3D, automàtica, electrònica i impressió, la creació de robots mòbils amb control extern (bluetooth). Això […]

Víctor Martínez defensa la tesina

A la Facultat de Teologia de Catalunya. El passat dimecres 30 de maig, mossèn Víctor Martínez, sacerdot de la nostra diòcesi, va defensar i aprovar amb nota la Llicenciatura en Sagrada Escriptura. Després d’haver ampliat estudis en matèries sobre Bíblia durant tres cursos a l’Irel de Lleida i a la Facultat de Teologia de Catalunya, […]