LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Robótica als Cicles Formatius Elèctrics

Disseny 3D, Bluetooth i Arduino.

En aquest article es presenten una mostra d’alguns treballs realitzats en els Cicles Formatius de l’especialitat Elèctrica Electrònica en aquest curs 2017-2018.

En el present curs s’ha inclòs, dins el bloc de matèries de disseny 3D, automàtica, electrònica i impressió, la creació de robots mòbils amb control extern (bluetooth). Això ha estat possible gràcies a l’aportació de la impressora 3D de sòlids del Col·legi i l’ús de la plataforma d’Arduino. Aquest fet ha permès ampliar les possibilitats i competències dins el marc de l’ensenyament tècnic. En aquesta línia de disseny en 3D esta plantejada l’aplicació oficial del programa SOLIDWORKS v.18 dins de l’àmbit educatiu en el curs 2018-2019.

Alguns dels objectius assolits són:

  1. Competència en l’esforç intel·lectual, adquisició de coneixements de programació informàtica i fluïdesa tecnològica.
  2. Auto-confiança en l’ús de conceptes i problemes tècnics.
  3. Sentit de presència en entorns cada vegada més digitalitzats.
  4. Coneixement dels seus valors personals i ús responsable de la tecnologia.
  5. Noves idees d’aplicació de la tecnologia. Com a mostra dels projectes realitzats pels alumnes de 1r Cicles Formatius de Grau Superior i 2n de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, es visualitzen dos vídeos creats pels ells. Tots els vídeos també es mostren a la pàgina dels Cicles Formatius a Facebook.

PER LLEGIR MÉS...