LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Montessori, Decroly, Malaguzzi, Tonucci … Quines són les principals aportacions d’aquestes grans figures a la pedagogia actual?

 L’alumnat de 1r del CFGS d’Educació Infantil s’organitza en equips de treball per buscar les respostes a la pregunta anterior.

Dins el mòdul de “Didàctica”, estem treballant quins són els principis psicopedagògics i les estratègies metodològiques que afavoreixen el procés d’ensenyament – aprenentatge dels infants d’Educació Infantil. Per entendre els models d’intervenció actuals, és molt necessari tenir clares quines són les seves bases teòriques i identificar les contribucions dels autors de major influència en el món de la pedagogia.

Per aquesta raó, l’alumnat de primer d’EI s’ha organitzat en equips de treball per a fer recerca sobre les germanes Agazzi, Maria Montessori, Ovide Decroly, Célestin Freinet, la pedagogia Waldorf, les escoles de Reggio Emilia i Francesco Tonucci. Un cop recollida, analitzada i elaborada la informació, cada un dels equips ha elaborat una infografia i ha exposat les seves conclusions a la resta del grup-classe.

PER LLEGIR MÉS...