LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Amanir una amanida

Cuina al laboratori, una optativa suculenta, de la qual se’n pot treure molt profit.

Una amanida no està acabada si no hi afegim alguna cosa per amanir-la.

Als països de la mediterrània, l’oli, el vinagre i la sal són els productes que s’utilitzen més freqüentment. També es poden utilitzar olis de sabor més exòtic, soja o simplement suc de llimona rebaixat amb aigua.

Hem investigat propietats d’alguns ingredients que es podrien utilitzar per amanir. En concret hem estudiat la seva solubilitat i la seva densitat.

Hem planificat un experiment per investigar si aquests ingredients són solubles en aigua o són solubles en oli, i en els casos que no han estat solubles hem deduït si l’ingredient és més o menys dens que l’aigua o si és més o menys dens que l’oli.

PER LLEGIR MÉS...