LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Reptes matemàtics a Educació Infantil

Jocs per aprendre a pensar.

Educació Infantil ha incorporat nous espais per treballar la resolució de problemes amb reptes de raonament matemàtic, perquè els infants es formulin hipòtesis, experimentin, descobreixin i vagin generant coneixements.

És una proposta més en el treball diari de racons d’aprenentatge, on els alumnes realitzen de manera simultània diferents activitats de tipus manipulatiu, cognitiu i jocs simbòlics.

En participar en el racó de reptes matemàtics accedeixen de forma autònoma a un espai proper a la classe amb altres companys, disposant de diferents materials i recursos orientats per les mestres que plantegen els reptes i els alumnes intenten solucionar-ho cercant les estratègies adequades.

PER LLEGIR MÉS...