LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Sent l’Eco!

Per un ús responsable i sostenible de les energies.

 “Sent l’eco”, quina frase més bonica i suggestiva! La grandesa del llenguatge permet jugar amb les paraules fins al punt de crear expressions com aquesta, tan breu com rica en contingut i sentit.

La tria d’aquest lema per part  del Col·legi respon a la voluntat d’afegir-nos a les campanyes de sensibilització per la cura del medi ambient, en ple debat sobre el canvi climàtic i l’escalfament global, que posa en perill l’estabilitat ambiental del nostre planeta.

Lligat estretament a la qüestió, i amb esperit crític, hem treballat a Medi natural el tema de l’energia, les energies renovables i no renovables i els seus efectes en el medi ambient. I ho hem fet, molt amenament, a base de diferents tallers i activitats summament interessants:

Amb el taller on-line que ens ofereix “Fundación Repsol”, aprenem a gestionar l’ús de les energies de forma equilibrada, a través d’un joc que té com a objectiu final abastir de l’energia suficient per a funcionar una hipotètica ciutat anomenada Villaenergía, fomentant valors com la creativitat, el treball en equip i la innovació.

La visita al Museu de l’aigua ens ofereix la possibilitat de conèixer els vincles entre la ciutat de Lleida i l’aigua, aprofundint en els diferents usos que se li han donat al llarg del temps, fent esment especial a  la construcció del canal de Seròs. Un d’aquests usos és precisament el de l’aprofitament de la força de l’aigua del riu Segre per a l’obtenció d’energia hidràulica, precisament una energia renovable.

Tot plegat, entre altres coses, ens ha portat a conèixer i valorar els diferents tipus d’energia (renovables i no renovables),  i a posicionar-nos respecte a com aconseguir-ne un ús equilibrat i sostenible. Pensem que cal apostar més per les energies renovables, amb més inversions per part dels governs i amb més sensibilitat  davant d’un tema tan delicat com el de la contaminació i els seus efectes sobre el Planeta.

La Terra és un do, és la nostra llar. Escoltem i fem nostra la seva crida.

“Sent l’eco”!

PER LLEGIR MÉS...