LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Estada a l’empresa

Alumnes de Primer de Batxillerat cursen aquesta matèria transversal

Els alumnes que cursen la matèria transversal i optativa Estada a l’Empresa van realitzar el curs teòric els darrers dies de juny. En aquest curs es van treballar continguts com iniciativa emprenedora, riscos laborals, recerca activa d’ocupació, primers auxilis, relacions i actituds laborals,… i també van realitzar visites a diferents empreses.  Durant el juliol cada alumne farà pràctiques en una empresa on tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà el funcionament del mercat laboral.

PER LLEGIR MÉS...