LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

El dossier dual, una immersió a l’empresa

Pràctiques modalitat dual al CFGSAF.

Des del Col·legi Episcopal, s’ofereix l’oportunitat de cursar les Pràctiques Duals en els Cicles Formatius de Grau Superior. Aquestes consisteixen en un to-tal de 1000 hores de formació amb l’afegit de rebre una petita remuneració. Les experiències dels alumnes són diverses, però la gran majoria estan d’acord en el fet que és una gran oportunitat per a endinsar-se en el món laboral. Tot i que el procés d’adaptació pot arribar a ser complicat, passat un temps els alumnes concorden en què és molt útil per a aprendre a conciliar la vida estudiantil amb la recentment iniciada vida laboral. El fet de rebre una petita remuneració, entorn el 60 i el 70 % del Salari Mínim Interprofessional, és un clar al·licient per cursar aquestes pràctiques. En conclusió, les pràctiques duals ajuden als alumnes a introduir-se en la vida adulta i començar a aprendre quines són les responsabilitats del món laboral, amb una possible oportunitat de continuar treballant en el centre on han cursat les pràctiques.

PER LLEGIR MÉS...