LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Descobrim les matemàtiques amb EMAT

Programa de matemàtiques competencials, contextualitzades i manipulatives.

L’objectiu d’aquesta sessió era conèixer els elements del cub i del prisma. Treballem aquest objectiu mitjançant una activitat manipulativa cooperativa en què han de fer servir un suport digital per cercar imatges i informació sobre el prisma i el cub per crear les diferents figures.

Aquesta activitat pretén la identificació de cossos geomètrics i alguns dels seus elements així com, fomentar el treball en equip i l’acceptació de la diversitat del grup, respectant el treball dels altres.

PER LLEGIR MÉS...