Sent l'ECO
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

BATXILLERAT DUAL

PREPAREM ESTUDIANTS PER AL  S.XXI

Imprimir

QUÈ ÉS?

El Batxillerat Dual permet obtenir la doble titulació espanyola i nord-americana High School cursant estudis en dues escoles al mateix temps: al col·legi de forma presencial i la nord-americana de forma virtual.

A QUI VA DIRIGIT?

A alumnes que vulguin aconseguir alts nivells d’excel·lència i de competència futura en àmbits acadèmics i professionals globalitzats.

Requisits

 1. Superar una prova de nivell d’Anglès
 2. Acreditar una mitjana acadèmica superior a 7.

QUÈ S’OBTÉ?

La doble titulació de Batxillerat.

 • El títol de Batxillerat americà té el mateix valor que si l’estudiant l’hagués cursat presencialment als Estats Units i, per tant, li dona l’accés a la universitat americana.
 • Altes capacitats i competències ja que l’alumne/a ha tingut l’habilitat, la disciplina i l’organització suficients com per obtenir dos titulacions.
 • Adquisició d’un nivell avançat d’Anglès ja que és l’idioma vehicular i d’aprenentatge de tot el programa que garantirà assolir el nivell per a l’obtenció d’altres certificats en el Marc de referència Europeu (Cambridge, First Certificate,…) i l’assoliment d’un nivell òptim per tal d’afrontar amb seguretat les matèries universitàries, moltes de les quals ja són en Anglès.
 • Domini de les noves tecnologies ja que l’entorn de treball es fa en plataformes digitals, plataformes que representen l’entorn d’aprenentatge i de treball de nombroses institucions en el segle XXI.

COM TREBALLA EL PROGRAMA?

 • El programa es pot iniciar a 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de Batxillerat.
 • S’analitzarà l’expedient acadèmic i el nivell d’anglès per validar l’entrada al programa.
 • L’alumne haurà de cursar 6 matèries: 5 obligatòries i 1 d’optativa.
 • Les matèries obligatòries són Anglès I, Anglès II, Live Management Skills, American History i American Government / Economics.
 • Totes les matèries les imparteixen professors  americans qualificats. Els  alumnes es comuniquen amb el tutor americà a través de diversos recursos tecnològics:, skype, video conferència, plataformes online….

QUIN ÉS EL GRAU D’ESFORÇ?

L’esforç és variable depenent del curs en què es comenci i el nivell inicial de l’alumne. De forma mitjana cal considerar unes 4-5 hores setmanals de dedicació.

ESTADA ALS ESTATS UNITS

Els alumnes que cursen el Programa Dual tenen l’opció d’una estada de 15 dies a EEUU a l’octubre de l’any que cursin Primer de Batxillerat. Podran integrar-se en una High School al matí, fer activitats per la tarda, conviure amb famílies i fer turisme el cap de setmana visitant una gran ciutat nord-americana.

COM S’ORGANITZA?

A més del tutor americà, el col·legi assigna un/a tutor/a amb un perfil adient per fer el seguiment  i acompanyament del conjunt dels alumnes del programa. Aquest entorn de seguiment i tutela facilita l’èxit de l’alumne. L’alumne haurà d’assistir entres 2 i 4h a la setmana en horari de tarda. DOCUMENTS

Document 01. El Batxillerat Dual Document 02. Full d’inscripció Document 03. Guia per a pares i estudiants

VOLS FER EL BATXILLERAT DUAL?

Per registrar-se com alumne del Batxillerat Dual:
 1. Cal ser alumne/a de 3r d’ESO,  4t d’ESO o 1r de Batxillerat del Col·legi Episcopal
 2. Registrar-se online a l’adreça web:
  1. www.academicaschools.es/inscripcion/179
 3.  Un cop acabat el registre online rebreu un acord d’inscripció a la vostra adreça de correu electrònic.
 4.  Aquest acord d’inscripció i el full que s’adjunta cal lliurar-los signats a la Secretaria del COL·LEGI EPISCOPAL abans del dia 28 de juny de 2019.

ORGANITZACIÓ DEL CURS

 • Els alumnes que cursen el Dual amb 4 o 3 anys hauran d’assistir obligatòriament al Centre 2 hores a la setmana a escollir dins l’horari establert. Tanmateix si l’alumne ho desitja podrà assistir-hi les 4 hores.
 • Els alumnes que cursen el Dual amb 2 anys hauran d’assistir obligatòriament al Centre les 4 hores de l’horari establert.

GRADUACIÓ DEL PROGRAMA DUAL A MADRID