Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT DUAL

PREPAREM ESTUDIANTS PER AL  S.XXI

Imprimir

QUÈ ÉS?

El Batxillerat Dual permet obtenir la doble titulació espanyola i nord-americana High School cursant estudis en dues escoles al mateix temps: al col·legi de forma presencial i la nord-americana de forma virtual.

A QUI VA DIRIGIT?

A alumnes que vulguin aconseguir alts nivells d’excel·lència i de competència futura en àmbits acadèmics i professionals globalitzats.

Requisits

 1. Superar una prova de nivell d’Anglès
 2. Acreditar una mitjana acadèmica superior a 7.

QUÈ S’OBTÉ?

La doble titulació de Batxillerat.

 • El títol de Batxillerat americà té el mateix valor que si l’estudiant l’hagués cursat presencialment als Estats Units i, per tant, li dona l’accés a la universitat americana.
 • Altes capacitats i competències ja que l’alumne/a ha tingut l’habilitat, la disciplina i l’organització suficients com per obtenir dos titulacions.
 • Adquisició d’un nivell avançat d’Anglès ja que és l’idioma vehicular i d’aprenentatge de tot el programa que garantirà assolir el nivell per a l’obtenció d’altres certificats en el Marc de referència Europeu (Cambridge, First Certificate,…) i l’assoliment d’un nivell òptim per tal d’afrontar amb seguretat les matèries universitàries, moltes de les quals ja són en Anglès.
 • Domini de les noves tecnologies ja que l’entorn de treball es fa en plataformes digitals, plataformes que representen l’entorn d’aprenentatge i de treball de nombroses institucions en el segle XXI.

COM TREBALLA EL PROGRAMA?

 • El programa es pot iniciar a 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de Batxillerat.
 • S’analitzarà l’expedient acadèmic i el nivell d’anglès per validar l’entrada al programa.
 • L’alumne haurà de cursar 6 matèries: 5 obligatòries i 1 d’optativa.
 • Les matèries obligatòries són Anglès I, Anglès II, Live Management Skills, American History i American Government / Economics.
 • Totes les matèries les imparteixen professors  americans qualificats. Els  alumnes es comuniquen amb el tutor americà a través de diversos recursos tecnològics:, skype, video conferència, plataformes online….

QUIN ÉS EL GRAU D’ESFORÇ?

L’esforç és variable depenent del curs en què es comenci i el nivell inicial de l’alumne. De forma mitjana cal considerar unes 4-5 hores setmanals de dedicació.

ESTADA ALS ESTATS UNITS

Els alumnes que cursen el Programa Dual tenen l’opció d’una estada de 15 dies a EEUU a l’octubre de l’any que cursin Primer de Batxillerat. Podran integrar-se en una High School al matí, fer activitats per la tarda, conviure amb famílies i fer turisme el cap de setmana visitant una gran ciutat nord-americana.

COM S’ORGANITZA?

A més del tutor americà, el col·legi assigna un/a tutor/a amb un perfil adient per fer el seguiment  i acompanyament del conjunt dels alumnes del programa. Aquest entorn de seguiment i tutela facilita l’èxit de l’alumne. L’alumne haurà d’assistir entres 2 i 4h a la setmana en horari de tarda. DOCUMENTS

Document 01. El Batxillerat Dual Document 02. Full d’inscripció Document 03. Guia per a pares i estudiants

VOLS FER EL BATXILLERAT DUAL?

Per registrar-se com alumne del Batxillerat Dual:
 1. Cal ser alumne/a de 3r d’ESO,  4t d’ESO o 1r de Batxillerat del Col·legi Episcopal
 2. Registrar-se online a l’adreça web:
  1. www.academicaschools.es/inscripcion/179
 3.  Un cop acabat el registre online rebreu un acord d’inscripció a la vostra adreça de correu electrònic.
 4.  Aquest acord d’inscripció i el full que s’adjunta cal lliurar-los signats a la Secretaria del COL·LEGI EPISCOPAL abans del dia 28 de juny de 2019.

ORGANITZACIÓ DEL CURS

 • Els alumnes que cursen el Dual amb 4 o 3 anys hauran d’assistir obligatòriament al Centre 2 hores a la setmana a escollir dins l’horari establert. Tanmateix si l’alumne ho desitja podrà assistir-hi les 4 hores.
 • Els alumnes que cursen el Dual amb 2 anys hauran d’assistir obligatòriament al Centre les 4 hores de l’horari establert.

GRADUACIÓ DEL PROGRAMA DUAL A MADRID