LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT DUAL

PREPAREM ESTUDIANTS PER AL  S.XXI

Imprimir

QUÈ ÉS?

El Batxillerat Dual permet obtenir la doble titulació espanyola i nord-americana High School cursant estudis en dues escoles al mateix temps: al col·legi de forma presencial i la nord-americana de forma virtual.

A QUI VA DIRIGIT?

A alumnes que vulguin aconseguir alts nivells d’excel·lència i de competència futura en àmbits acadèmics i professionals globalitzats.

Requisits

 1. Superar una prova de nivell d’Anglès
 2. Acreditar una mitjana acadèmica superior a 7.

QUÈ S’OBTÉ?

La doble titulació de Batxillerat.

 • El títol de Batxillerat americà té el mateix valor que si l’estudiant l’hagués cursat presencialment als Estats Units i, per tant, li dona l’accés a la universitat americana.
 • Altes capacitats i competències ja que l’alumne/a ha tingut l’habilitat, la disciplina i l’organització suficients com per obtenir dos titulacions.
 • Adquisició d’un nivell avançat d’Anglès ja que és l’idioma vehicular i d’aprenentatge de tot el programa que garantirà assolir el nivell per a l’obtenció d’altres certificats en el Marc de referència Europeu (Cambridge, First Certificate,…) i l’assoliment d’un nivell òptim per tal d’afrontar amb seguretat les matèries universitàries, moltes de les quals ja són en Anglès.
 • Domini de les noves tecnologies ja que l’entorn de treball es fa en plataformes digitals, plataformes que representen l’entorn d’aprenentatge i de treball de nombroses institucions en el segle XXI.

COM TREBALLA EL PROGRAMA?

 • El programa es pot iniciar a 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de Batxillerat.
 • S’analitzarà l’expedient acadèmic i el nivell d’anglès per validar l’entrada al programa.
 • L’alumne haurà de cursar 6 matèries: 5 obligatòries i 1 d’optativa.
 • Les matèries obligatòries són Anglès I, Anglès II, Live Management Skills, American History i American Government / Economics.
 • Totes les matèries les imparteixen professors  americans qualificats. Els  alumnes es comuniquen amb el tutor americà a través de diversos recursos tecnològics:, skype, video conferència, plataformes online….

ESTADA ALS ESTATS UNITS

Els alumnes que cursen el Programa Dual tenen l’opció d’una estada de 15 dies a EEUU a l’octubre de l’any que cursin Primer de Batxillerat.

Podran integrar-se en una High School al matí, fer activitats per la tarda, conviure amb famílies i fer turisme el cap de setmana visitant una gran ciutat nord-americana.

Alumnes_Page_5
Alumnes_Page_4
Alumnes_Page_3
Alumnes_Page_2
Alumnes_Page_1
Alumnes_Page_5
Alumnes_Page_4
Alumnes_Page_3
Alumnes_Page_2
Alumnes_Page_1

GRADUACIÓ DEL PROGRAMA DUAL A MADRID

PREPAREM ESTUDIANTS PER AL SEGLE XXI

01_Page_01
01_Page_02
01_Page_03
01_Page_04
01_Page_05
01_Page_06
01_Page_07
01_Page_09
01_Page_10
01_Page_11
01_Page_12
01_Page_13
01_Page_14
01_Page_15
01_Page_01
01_Page_02
01_Page_03
01_Page_04
01_Page_05
01_Page_06
01_Page_07
01_Page_09
01_Page_10
01_Page_11
01_Page_12
01_Page_13
01_Page_14
01_Page_15

VOLS FER EL BATXILLERAT DUAL?

Per registrar-se com alumne del Batxillerat Dual:

1. Registrar-se online

Un cop fet el registre en línia, rebreu un correu electrònic des d’Academica amb l’acord d’inscripció. Aquest document cal signar-lo.
*Les condicions econòmiques d’aquest document són les oficials i no les reals que s’acabaran facturant per part del Col·legi.

2. Condicions econòmiques del Col·legi Episcopal

En aquest document apareixen les condicions econòmiques del programa pel nostre Col·legi. Cal signar-lo.

3. Manual del programa

En aquest document es descriu la informació bàsica del Programa Dual. Cal signar-lo.

4. Signatura i enviament dels documents
L’acord d’inscripció que us arribarà per correu electrònic al realitzar el registre en línia, conjuntament amb les condicions econòmiques del Col·legi i la última pàgina del manual són els tres documents que cal signar i enviar a: dual@cepiscopal.org per tal de finalitzar la inscripció.

Cal lliurar tots els documents abans del dia 23 de juny del 2023.

ORGANITZACIÓ DEL CURS

ESTADA IMMERSIVA

Els alumnes que cursen el Programa Dual tenen l’opció d’una estada immersiva en un institut del Regne Unit durant l’inici de curs de 2n de Batxillerat.