LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Fem estadística!

Els nens i nenes de primer de Cicle Inicial  recullen dades i les representen gràficament.

L’estadística és una de les branques de la Matemàtica més directament lligada a l’entorn i a la vida quotidiana, ja que els objectes que treballa són sempre reals. Dóna funcionalitat a les Matemàtiques, perquè̀ té en el coneixement del medi, el seu punt de partida i el d’arribada.

Els projectes de medi que desenvolupen els nens i nenes de primer de Cicle Inicial ens ofereixen diverses oportunitats de recollida de dades i realització de gràfics.

En el projecte del primer trimestre “El temps” vam poder descobrir quin era el mes de l’any on havien nascut més companys de la classe o quin temps atmosfèric va predominar a la nostra ciutat durant el mes de novembre.

Actualment treballant el projecte “Jo, la família i l’escola” hem estat recollint dades sobre els nostres habitatges i les característiques de les nostres famílies.

L’estadística ens ha permès: conèixer millor la nostra realitat i adquirir unes eines per expressar-la quantitativament.

Elaborar gràfiques i treure conclusions ha estat molt engrescador!

PER LLEGIR MÉS...