COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Sent l'ECO
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

Fem estadística!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Els nens i nenes de primer de Cicle Inicial  recullen dades i les representen gràficament.

L’estadística és una de les branques de la Matemàtica més directament lligada a l’entorn i a la vida quotidiana, ja que els objectes que treballa són sempre reals. Dóna funcionalitat a les Matemàtiques, perquè̀ té en el coneixement del medi, el seu punt de partida i el d’arribada.

Els projectes de medi que desenvolupen els nens i nenes de primer de Cicle Inicial ens ofereixen diverses oportunitats de recollida de dades i realització de gràfics.

En el projecte del primer trimestre “El temps” vam poder descobrir quin era el mes de l’any on havien nascut més companys de la classe o quin temps atmosfèric va predominar a la nostra ciutat durant el mes de novembre.

Actualment treballant el projecte “Jo, la família i l’escola” hem estat recollint dades sobre els nostres habitatges i les característiques de les nostres famílies.

L’estadística ens ha permès: conèixer millor la nostra realitat i adquirir unes eines per expressar-la quantitativament.

Elaborar gràfiques i treure conclusions ha estat molt engrescador!

PER LLEGIR MÉS...