LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Participem en el Projecte “Saps de què va?”

Projecte sobre drogoaddicció i pràctiques sexuals de risc.

Aquesta setmana el alumnes del CFGS de primer curs d’Infantil van participar del projecte “Saps de què va?” de Joventut del carrer la Palma. Com a futurs educadors i educadores han reflexionat sobre els problemes associats al consum de drogues i les pràctiques sexuals de risc. Han observat una exposició guiada i han posat en comú idees al voltant del que han vist i han extret conclusions. Ha sigut una bona oportunitat per continuar la formació en aquest aspectes tan importants del dia a dia i a la vegada aprendre nous recursos per dur a la pràctica amb infants.

Després han fet un taller d’afectivitat i sexualitat on han pogut posar en comú vivències i enriquir-se mútuament. També han conegut els serveis que s’ofereixen com una nova oportunitat de créixer com a persones i per tant, com futurs educadors i educadores que són.

PER LLEGIR MÉS...