LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Proves diagnòstiques

Les i els alumnes de 3r s’afronten a les proves.

Es convoca la prova d’avaluació diagnòstica de primària, centrada en les competències bàsiques del currículum. Aquesta prova, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té caràcter orientador i formatiu per als centres.

Per tal de proporcionar als centres un instrument homogeni de mesura, l’elaboració de les proves i les pautes per aplicar-les i corregir-les són externes. Però l’aplicació, la correcció i l’anàlisi de resultats són a càrrec dels equips docents dels centres.

El temps previst per a l’aplicació de cada una de les proves és de 50 minuts, tot i que el centre pot decidir augmentar aquesta previsió. El centre decideix els dies concrets en què es fan aquestes proves, dins de la quinzena prevista. Tots els grups han de fer la mateixa prova simultàniament.

Les proves de 3r de primària avaluen, d’una banda, la competència comunicativa en llengua catalana i llengua castellana, que inclou: comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral i expressió escrita. Per l’altra, es posa a prova la competència matemàtica amb continguts sobre numeració i càlcul, geometria, relacions i canvi i estadística i atzar, a través de diferents problemes quotidians.

L’avaluació diagnòstica té caràcter orientador i formatiu per als centres. No determina, per tant, l’expedient acadèmic individual de l’alumnat.

PER LLEGIR MÉS...