LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Setmana de la geometria

Treballem conceptes relacionats amb els cossos geomètrics.

Els alumnes de 2n ESO estem treballant, en l’assignatura de Matemàtiques, els cossos geomètrics: poliedres i cossos de revolució.

Per diferenciar poliedres i cossos de revolució, identificar-los, descriure les seves característiques (arestes, cares, vèrtexs, superfície lateral, superfície total i volum) i relacionar-los amb objectes de l’entorn més proper, hem realitzat dues activitats:

  1. a) Recerca d’objectes reals, del nostre entorn més proper, associant-los amb cossos geomètrics (elaboració de murals).
  2. b) Construcció de models 3D, de poliedres i cossos de revolució, descrivint i calculant característiques dels mateixos.

A partir d’aquestes activitats hem pogut relacionar conceptes matemàtics de geometria amb la seva aplicació en la vida real.

PER LLEGIR MÉS...