Logo200

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

El mètode científic: Investiguem la caiguda dels cossos

Experiment de Galileu de caiguda dels cossos per un pla inclinat.

Els alumnes de 4t ESO hem treballat, des de l’àrea de Cultura Científica, el mètode científic i des de l’àrea de Física i Química, el moviment dels cossos. Per aconseguir-ho hem reproduït, al laboratori, l’experiment de Galileu, de caiguda dels cossos per un pla inclinat, seguint els següents passos:

  1. a) Preparació d’un pla inclinat utilitzant:

– Una guia.

– Boles de diferents materials (goma, plàstic, forespà) i igual diàmetre, per comparar resultats entre materials.

– Un cronòmetre.

  1. b) Llançament de cadascuna de les boles, des de diferents alçades.
  2. c) Mesura dels temps de caiguda.

Un cop recollits els resultats experimentals, i després de realitzar els càlculs corresponents, hem comprovat que l’espai recorregut per un objecte, que cau per un pla inclinat, és proporcional al quadrat del temps invertit en recórrer-ho.

 

Hem aplicat continguts teòrics explicats a classe, en una situació real de moviment dels cossos.

PER LLEGIR MÉS...