LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Anglès a la llar

Gaudim de les sessions d’anglès amb la teacher i el Cheeky Monkey.

Children from kindergarten start learning English with simple routines. Once a week, Cheeky Monkey’s puppet is awoken by teacher Nuria who is dress up in yellow so children can identify the English time. They learn through stories, songs and other simple games for their pleasure and significant learning. Lessons give them security and confidence due to good structure: it begins with a greeting, then teacher goes on with some specific vocabulary through songs and games together, and in the end, they wave goodbye.

Els infants de I1 del Col·legi comencen a aprendre anglès amb rutines senzilles. Un cop a la setmana, el titella de Cheeky Monkey s’és despertat per la teacher Núria que es vesteix de groc perquè els nens puguin identificar l’hora d’anglès. Els infants aprenen a través de contes, cançons i altres jocs senzills per al seu plaer i aprenentatge significatiu. Les sessions els donen seguretat i confiança gràcies a una bona estructura: comença amb una salutació, després la teacher continua amb un vocabulari específic a través de cançons i jocs i al final, s’acomiaden.

PER LLEGIR MÉS...