LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Visita al centre de Sant Joan de Déu a Almacelles

Coneixem els seus serveis i la tasca que s’hi realitza.

L’alumnat de segon d’Integració hem realitzat una visita al centre que Sant Joan de Déu té a Almacelles, on atenen a persones amb discapacitat intel·lectual amb serveis de caràcter residencial, diürns i d’hospitalització. Tots ells estan destinats a oferir una atenció especialitzada, sota el Model d’Atenció Centrat en la Persona, on la persona es té en compte com a referent i motor en el seu procés d’atenció. Ens han explicat com intenten tenir en compte el suport individualitzat segons les capacitats, necessitats, gustos i preferències de cada persona. Hem descobert un centre amb serveis diferents i on les persones poden desenvolupar diferents tasques segons les seves capacitats i interessos. Diferents professionals i persones usuàries ens han acompanyat en la visita, explicant-nos aspectes molt interessants que ens han permès conèixer el centre, els serveis que té, la seva filosofia i la important tasca que realitza. Agraïm la bona rebuda i el tracte que ens han donat al llarg del matí que hem compartit.

PER LLEGIR MÉS...