LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

El gust de llegir

P5 treballa “La notícia i la lectura del diari “.

Una manera d’atansar els infants als mitjans de comunicació que ens aporten informació, cultura,publicitat i entreteniment  és a través de la  lectura dels diaris. Tot llegint i observant les notícies, han diferenciat les seves parts i han interpretat  les paraules més destacades, compartint amb els companys quina ha estat la informació que més els ha cridat l’atenció. Ha estat una experiència d’aproximació a la premsa escrita, present en el nostre dia a dia, familiaritzant als nens/es amb els mitjans de comunicació que utilitzen el llenguatge escrit com vehicle d’expressió.

PER LLEGIR MÉS...