LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Ambient de robòtica

A educació infantil aprenem amb la Bee-bot.

Els infants de P5 ens hem iniciat a la programació d’un robot anomenat Bee-bot  que permet atansar-nos al pensament computacional, és a dir, esdevé el medi per resoldre problemes mitjançant una seqüència d’accions i treballar a la vegada conceptes de diverses àrees de manera lúdica i motivadora.

Tenim així una oportunitat dins l’aula per aprendre potenciant habilitats teòriques i pràctiques així com altres aspectes importants: el treball en equip, resolució de problemes, responsabilitat, desenvolupament de la creativitat,…

L’estona per treballar amb el robot està dissenyat per fer-ho amb grups reduïts per poder aconseguir un ambient científic amb tots els moments del procés

PER LLEGIR MÉS...