LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Cursos homologats de suport vital bàsic als CCFF esportius

L’alumnat de primer dels cicles formatius d’activitats físiques i esportives es titula en l’ús de desfibril·ladors.

L’alumnat de primer de la família dels cicles formatius esportius ha tancat, durant aquesta primera setmana de febrer, la formació específica en suport vital bàsic (SVB) amb desfibril·ladors externs automàtics (DEA) homologada per la European Resuscitation Council. Emmarcada dins la unitat formativa de Primers Auxilis del currículum d’ambdós cicles, aporta els coneixements i les habilitats necessàries per a la prevenció i tractament d’una aturada cardíaca mitjançant la resolució de diversos casos pràctics emmarcats en l’entorn esportiu. Els DEA són uns dispositius mèdics presents a centres laborals i instal·lacions esportives que poden ser utilitzats en una situació d’emergència per personal no mèdic amb un mínim de coneixements amb l’objectiu de millorar les possibilitats de supervivència d’una persona que ha patit un aturada cardíaca. Amb la consecució del curs, l’alumnat obté una titulació oficial específica de pes per a l’ampliació del seu currículum professional.

PER LLEGIR MÉS...