LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Cicles Esportius

Dinamització de patis als alumnes de primària amb Jocs Tradicionals.

Els alumnes de segon grau del cicle formatiu d’animació socioesportiva han realitzat la segona sessió del projecte de dinamització de patis dins el centre educatiu Col·legi Episcopal.

Després de la bona resposta per part d’animadors (alumnes de 2n SEAS) i alumnat i tutors de primària després de la primera sessió de dinamització de patis amb jocs físic recreatius, es va decidir coordinadament entre el departament de CICLES FORMATIUS D’ACTIVITAT FÍSICA i departament de PRIMÀRIA , la continuïtat de l’activitat i el projecte, establint dues sessions de dinamització de patis abans del període de Setmana Santa.

En aquest cas, es va realitzar una sessió de jocs tradicionals d’àmbit nacional i regional, en la qual es van posar en pràctica activitats lúdiques tradicionals com: els patacons, el pols de pastor, el salt de corda, les xapes, el tir de soga, el mocador, la xarranca, la pedra – paper – tisora, el marro … entre d’altres. Durant la mitja hora de pati, els nens / es de primària van poder experimentar i gaudir de jocs que, en alguns casos, són poc coneguts i no és habitual la seva pràctica.

La dinamització de patis és un projecte creat aprofitant la delimitació d’espais pel tema COVID que cada curs de primària té assignat, el que suposa la no possibilitat de barrejar-se entre grups i compartir espai. Va semblar una molt bona oportunitat per aprofitar el temps d’esbarjo al pati i per proposar experiències diferents, actives i dinàmiques.

També, pel que fa a l’alumnat del cicle es refereix, és una bona possibilitat per entrar en contacte amb usuaris reals i potencials de cara al seu futur professional i posar en pràctica els coneixements adquirits en l’assignatura de dinamització de vetllades i espectacles.

PER LLEGIR MÉS...