LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Fem de petits empresaris

Participem en un Projecte interescolar d’emprenedoria.

Deia Francisco Mora, Dr. en Neurociència, que “El joc és la disfressa de l’aprenentatge”.
Nosaltres juguem a crear una empresa. El fet que sigui un joc, però, no li traurà seriositat ni rigorositat al Projecte.
El joc és un tema seriós en aquesta edat i en aquest cas amb més motiu, perquè els diners amb què es treballa són diners reals.
La idea parteix del terme aprenedoria, concepte a l’entorn del qual es desenvolupen totes les activitats que promouen l’emprenedoria en els entorns educatius.
L’activitat “Petits empresaris de Ponent” és una activitat d’emprenedoria.
Treballem objectius transversals a partir de diferents assignatures (Matemàtiques, Llengua, Ètica, Visual i Plàstica…) amb uns objectius bàsics concrets, a banda dels pròpiament cognitius d’àrea:
– Fomentar metodologies de treball que potenciïn l’autonomia i la iniciativa personal dels alumnes.
– Fomentar valors: creativitat, qualitat, realisme, col·laboració, respecte, compartir, solidaritat.
– Fomentar l’intercanvi d’idees i propostes entre les escoles participants.
– Coeducació com un valor social i laboral.
Les tres empreses del nostre Centre participants en aquest Projecte comú són:
EpisCosolidar, Epis&Co i Futurs empresaris.

Una vegada constituïdes, amb el nomenament de càrrecs, registre de socis, logotip i documentació pertinent al corrent (acta de constitució, estatuts, NIF), encetem la fase de producció en la qual elaborarem articles amb diferents estils, dissenys i funcionalitats (material COVID, material escolar i…), que posteriorment posarem a la venda amb l’objectiu final d’obtenir un benefici que destinarem a una finalitat solidària com ho és Mans Unides.
Una experiència en la qual es pretén també que els nens i les nenes acabin entenent el món de l’empresa com un dels motors de la societat i del progrés.

PER LLEGIR MÉS...