LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Ens endinsem en el treball de l’escriptura!

A les classes de 1r, durant aquest segon trimestre, potenciarem l’ús del llenguatge escrit a través de diferents activitats i jocs que tenen com a objectiu millorar aquest procés.

És fonamental que, a partir del modelatge, tots els nens i nenes coneguin quina és l’estructura correcta d’una frase i poc a poc es vagin endinsant en el treball de l’ortografia i la gramàtica que els permetrà consolidar el seu procés escriptor.

Una de les activitats que duem a terme és el treball d’una tipologia textual cada trimestre. En aquest moment, estem aprenent a escriure cartes. Primer de tot, hem de conèixer quina és la seva funció, quines són cadascuna de les seves parts, farem un recull de totes les formes de salutació i de comiat amb l’objectiu d’aprendre a escriure cartes de manera autònoma.

PER LLEGIR MÉS...