LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Exposició ‘Descobriments científics’

En el marc de la unitat didàctica: “El procediment científic”, els alumnes de 4t d’ESO, en l’àrea de Cultura Científica, han desenvolupat el projecte: “Descobriments científics”. En aquest projecte, els alumnes han realitzat una recerca pautada sobre diferents descobriments científics, en diferents etapes de la història (La teoria de la relativitat, les vacunes, la liofilització, el grafè, els biocombustibles,…).

La recerca ha fet possible la descoberta d’àmbits interessants al voltant d’aquests descobriments: científics que van realitzar la descoberta, necessitats que volien cobrir, passos del mètode científic que van seguir (hipòtesis, materials, experimentació, resultats, conclusions, avantatges i inconvenients).

Finalment, els alumnes han investigat l’impacte del descobriment científic en la vida de les persones, a través de l’estudi d’aplicacions en la vida quotidiana. A partir d’aquest projecte, els alumnes han consolidat, també, la seva competència digital amb la utilització de hardware i software específic (Metacercadors, Prezi, Canva, Genially,…), tant en l’etapa de recerca i d’investigació com en l’etapa de presentació oral i escrita del projecte.

PER LLEGIR MÉS...