LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Treball de la prelectura i preescriptura a través de Glifing

Els nens i les nenes d’I4 ens divertim aprenent amb Glifing.

Els nens i nenes d’I4 descobrim habilitats de prelectura i preescriptura a través de Glifing tant a l’escola com a casa. Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura, que millora la velocitat i la comprensió lectora en molt poc temps de manera lúdica i divertida mitjançant les TIC.

A més a més, contribueix al desenvolupament emocional dels nens i nenes, un dels factors més importants per aconseguir l’èxit acadèmic.

 

PER LLEGIR MÉS...