LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Estada a l’empresa

Alumnes de Primer de Batxillerat cursen aquesta matèria transversal.

Els alumnes que cursen la matèria transversal i optativa Estada a l’Empresa realitzen el curs teòric els darrers dies de juny. En aquest curs es  treballen continguts com iniciativa emprenedora, riscos laborals, recerca activa d’ocupació, primers auxilis, relacions i actituds laborals,… i també visiten diferents empreses. 

Durant el juliol cada alumne farà pràctiques en una empresa on tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà el funcionament del mercat laboral

PER LLEGIR MÉS...